Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU

Vydáno: 15 minut čtení

V roce 2018 jste možná zaznamenali rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU) ve věci hasiče Rudyho Matzaka. Pracovní pohotovost tohoto dobrovolného hasiče z Belgie byla unijním soudem posouzena jako pracovní doba, a to především z důvodu, že do šibeničních 8 minut nejenže musel reagovat na výzvu zaměstnavatele, ale musel být již na své stanici. Letos na jaře se unijní soud ve dvou podobných případech opět zabýval otázkou, zda pracovní pohotovost „na zavolání“ (tedy ta, během které nemá zaměstnanec povinnost zůstat na pracovišti – tj. pracovní pohotovost i ve smyslu našeho zákoníku práce) představuje ve smyslu unijní směrnice (viz níže) dobu odpočinku, nebo pracovní dobu. Přitom velmi názorně ukázal, k čemu je nutno přihlížet a jaké okolnosti jsou naopak při tomto posuzování irelevantní.

Česká právní úprava

Zmíněné případy byly posuzovány dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, která byla implementována i do českého zákoníku práce. Pracovní pohotovost podle českého zákoníku práce představuje dobu, kdy zaměstnanec práci nekoná, ale je připraven k jejímu případnému výkonu nad rámec rozvrhu jeho pracovních směn. Od pracovní doby, během které se také může stát, že zaměstnanec práci nekoná (neboť zrovna žádná není), ale je připraven ji konat, se pracovní pohotovost liší také v tom, že ji lze držet pouze na jiném dohodnutém místě, nikoliv však na pracovišti zaměstnavatele. Typicky se s ní v praxi lze setkat kupříkladu v IT, při údržbě infrastruktury, správě budov apod.

Pro pracovní pohotovost je charakteristická dostupnost a připravenost zaměstnance k práci. Pokud však během ní nedojde ze strany zaměstnance k výkonu práce, náleží zaměstnanci za tuto dobu odměna, nikoliv mzda či plat, a to ve výši minimálně 10 % průměrného výdělku. V případě, že zaměstnanec během pracovní pohotovosti práci koná, přirozeně tento časový úsek představuje pracovní dobu, která bude většinou zároveň i prací přesčas. Zaměstnanci proto bude zpravidla náležet mzda či plat, příplatek či náhradní volno za práci přesčas a případně i další příplatky nebo náhradní volno.

Pracovní pohotovost je standardně dobou odpočinku zaměstnance, během které je jeho svoboda ohledně způsobu trávení volného času do určité míry omezena – musí např. být dostupný na mobilním telefonu, mít u sebe notebook, zareagovat do určité doby na zprávu od zaměstnavatele apod. I s ohledem na tato omeze

Související dokumenty

Související pracovní situace

Pracovní pohotovost
Pracovní pohotovost
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Pracovní pohotovost
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Nový svátek v roce 2016
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související judikáty

Sindicato de Médicos v. Conselleria de Sanidad y Consumo
Landeshauptstadt Kiel v. Norbert Jaeger

Související otázky a odpovědi

Délka pracovní doby
Náhradní volno a práce ve svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Práce přesčas a její proplacení
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Náhradní volno
Příplatek za noční směnu
Provoz/směnnost dle německých svátků
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce ve svátek
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny