Novinky

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2023 celkem 261 683 uchazečů o zaměstnání, což představuje pokles o 11 795 uchazečů oproti předchozímu měsíci, ale zároveň nárůst o 18 025...
Vydáno: 10. 05. 2023
Novelu zákoníku práce čeká projednávání v Poslanecké sněmovně. Účinnost změn se očekává ve druhé polovině roku 2023, některé změny nabydou účinnosti až v roce 2024. Co se týká změn v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), došlo v této oblasti oproti původním návrhům k určitým změnám. Původní návrh více sjednocoval úpravu dohod s úpravou pracovního poměru, byla zřejmá úplná ztráta flexibility dohod. Podle aktuálního stavu bude potřeba dohodáře seznamovat s rozvrhem pracovní doby tři dny předem, pokud se strany nedohodnou na kratší době. V návrhu zůstává uplatnění ustanovení týkajícího se překážek v práci na straně zaměstnance (převážně se jedná o překážky neplacené) a příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o víkendech. Pokud vztah s dohodářem v posledních 12 měsících trvá alespoň 180 dní, bude moci požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel musí do jednoho měsíce písemně odpovědět a své odmítnutí případně zdůvodnit. Nárok na dovolenou pro dohodáře má být s ohledem na možné komplikace při výpočtu dovolené a nastavení interních systémů účinný až od roku 2024. Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.
Vydáno: 05. 05. 2023
Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, která se zaměřuje především na ochranu zaměstnanců pracujících prostřednictvím agentur práce. Hlavním cílem je omezit nadužívání agenturní práce a zajistit stejnou ochranu pro agenturní zaměstnance...
Vydáno: 28. 04. 2023
Senát schválil novelu, která posiluje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Úprava přináší zpřesnění podmínek při podání a vyřízení žádosti o pokrytí dlužných mzdových nároků zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se dostal...
Vydáno: 21. 04. 2023
Vláda schválila novelu zákoníku práce připravenou Ministerstvem práce a sociálních věcí s úpravou práce na dohodu či z domova. Návrh nyní projedná Poslanecká sněmovna. Lidé, kteří pracují z domova, by...
Vydáno: 17. 04. 2023
Úřad práce ČR realizuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v jednotlivých regionech dohromady 13 regionálních projektů s názvem „Záruky pro mladé“.  Celkem má k dispozici na podporu snížení nezaměstnanosti mladých lidí...
Vydáno: 11. 04. 2023
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se při svých kontrolách zaměřuje mimo jiné také na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Za rok 2022 provedl SÚIP v této oblasti celkem 3...
Vydáno: 24. 03. 2023
Většina z 61 britských firem s 2 900 zaměstnanci, které loni zkoušely čtyřdenní pracovní týden, se rozhodla, že v tomto rytmu práce bude pokračovat. Informovala o tom agentura Reuters.  Zkrácenou...
Vydáno: 24. 02. 2023
Novela zákoníku práce by měla výrazným způsobem změnit zaměstnávání na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.  Zaměstnavatel bude povinen rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu, s písemným rozvrhem...
Vydáno: 13. 02. 2023
Data společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz, Prace.cz a mobilní aplikace Práce za rohem, ukazují na ochlazení pracovního trhu. Denní počet pozic inzerovaných prostřednictvím služeb LMC meziročně klesl o 14 procent....
Vydáno: 09. 12. 2022
Každý den personalisté tráví v práci 30 minut neefektivně, to znamená více než 10 promarněných hodin měsíčně. Přinášíme vám 3 tipy, které personalistům pomohou vykonávat svou práci pohodlněji, lépe a...
Vydáno: 12. 10. 2022
Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. 7. 2022 zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč. Rozhodla...
Vydáno: 19. 09. 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje projekt Predikce trhu práce-KOMPAS, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.  Cílem programu je monitorovat a předpovědět, jakým směrem se bude v následujících pěti letech ubírat...
Vydáno: 20. 07. 2022
Pokud nabízíte letní brigády studentům a pracovníkům mladším 18 let, může být pro vás užitečný obrazový průvodce zaměstnáváním mladistvých. Můžete také využít pracovněprávní vzory přizpůsobené této věkové kategorii. Připraveno advokátní...
Vydáno: 23. 06. 2022
V roce 2021 provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 14 443 kontrol, z toho bylo 5 234 kontrol zaměřeno na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených...
Vydáno: 10. 06. 2022
Podle informací od zaměstnavatelů, které podali Úřadu práce ČR, k nim ke konci dubna nastoupilo celkem 35 943 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou.  Podle zákona o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé,...
Vydáno: 13. 05. 2022
ČSSZ připomíná, že od 1. 4. 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, resp. při skončení zaměstnání, upravený tiskopis Oznámení o nástupu...
Vydáno: 08. 04. 2022
Od 1. 4. 2022 nabyla účinnosti novela, která přináší významnou změnu u odhlášky odesílané zaměstnavatelem na OSSZ (PSSZ, MSSZ) za zaměstnance, se kterým ukončil pracovní poměr. Součástí oznámení o skončení doby...
Vydáno: 04. 04. 2022
Od 21. 3. 2022 mají lidé prchající z Ukrajiny volný přístup na trh práce. Ministerstvo vnitra bude státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v ČR útočiště udělovat dočasnou ochranu, a to až...
Vydáno: 25. 03. 2022
Srdečně vás zveme na exkluzivní webinář na téma Právní a daňová specifika zaměstnávání občanů z Ukrajiny, který se koná již 31. 3. 2022. Stávající situace a rostoucí počet osob z...
Vydáno: 22. 03. 2022