Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 22. 8. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zvyšují sazby stravného při tuzemské pracovní cestě.

Od daně je dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při praco

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Neplacené volno zaměstnance
Cestovní náhrady v roce 2022
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Novela zákoníku práce stručně v bodech
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů

Související předpisy

237/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
511/2021 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Doprovod k lékaři
ELDP za rok 2019
Odměna učni na praxi
Doplatek mzdy
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Zaměstnání malého rozsahu
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Sjednání mzdy
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Souběh zaměstnání a OSVČ (vedlejší) z hlediska nemoci a dovolené
Mzdový list a osvobozené nepeněžní příjmy
Stravenkový paušál v roce 2023
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Doplatek mimořádného příspěvku - izolačky
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Pořadí srážek ze mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného