Novela zákoníku práce stručně v bodech

Vydáno: 14 minut čtení

Ve Sbírce zákonů již vyšla dne 26. 6. 2020 dlouho očekávaná novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony), která přináší pro personální praxi mnoho zajímavých a praktických novinek. Systematicky tato novela navázala na plánovanou novelu z roku 2016, která nakonec nebyla schválena.

Cílem této novely je podle Ministerstva práce a sociálních věcí zjednodušit realizaci práv zaměstnavatele a zaměstnance a dále transponování směrnice (EU) 2018/957, kterou se mění Směrnice č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Změny, které nejsou vázané na kalendářní rok ani na veřejné rozpočty, nabývají účinnosti dne 30. července 2020. Nové úpravy dovolené, změn v oblasti náhrady škody, pracovního volna s náhradou mzdy či zavedení institutu sdíleného pracovního místa se ale dočkáme až 1. ledna 2021. Cílem tohoto článku není detailně popsat a rozebrat veškeré provedené změny, ale přiblížit čtenářům hlavní novelizovaná ustanovení zákoníku práce s jednoduchým komentářem, co se oproti stávající úpravě mění a na co by se měli zejména zaměstnavatelé zaměřit.

§ 51a – Výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností

Dle stávající právní úpravy není určena lhůta, dokdy zaměstnanec musí dát zaměstnavateli výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností, což v praxi představuje pro přejímajícího zaměstnavatele značnou nejistotu, kdo z dotčených zaměstnanců k němu opravdu přejde.

Novela v této souvislosti zavádí 15denní lhůtu, která běží ode dne, kdy byl dotčený zaměstnanec o takovém přechodu řádně informován. Nové ustanovení rovněž řeší i situace, kdy zaměstnanec nebyl o přechodu práv a povinností informován vůbec nebo byl informován pozdě a/nebo nedostal všechny zákonem požadované informace. Zde novela zavádí i speciální 15denní výpově

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doručování písemností
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Co přináší novela zákoníku práce
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Započtení pohledávky na náhradu škody vůči odstupnému
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností

Související judikáty

Vedoucí zaměstnanec v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Neproplacená dovolená
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Navýšení mzdy
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Průměrný výdělek - výpočet
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Proplacení dovolené
Výpočet odstupného
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný čistý měsíční výdělek
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek