Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?

Vydáno: 11 minut čtení

Doručení písemnosti zaměstnanci, především v případě skončení pracovního poměru, v sobě může skrývat příležitosti k osudové chybě s neblahými následky. Odmítnutí převzetí písemnosti zaměstnancem přitom nemusí být to nejhorší, s čím se může vedoucí pracovník či personalista setkat. Může se mu totiž stát, že ve snaze postupovat správně bude právně poučeným zaměstnancem vmanipulován do situace, která naopak povede k faktickému nedoručení písemnosti.

Působil jsem cca 20 let na pozicích – postupně – personálního právníka, vedoucího organizačního odboru, personálního a právního ředitele a vrcholem je pro mě dosud angažmá v pozici člena dozorčí rady v tradiční strojírenské firmě, dříve obří. Již tehdy, stejně jako dnes, bylo často zapeklitým problémem řádně doručit příslušnou písemnost, zde výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, zaměstnanci. Lze si jistě vybavit i to, že vada v doručení byla nižšími soudy v porevolučních letech nahlížena dokonce prismatem z této vady vyplývající (absolutní) neplatnosti takového rozvazovacího právního úkonu.

Těžký život personalistů a personálních manažerů

Bude nošením sov do Athén, pokud kolegy předem upřímně polituji. Zákoník práce byl od přijetí nového znění předpisu v roce 2006 nesčetněkrát, často nesmyslně, měněn. Judikatura vyšších soudů logicky za účinností změn silně zaostává, a to i díky situaci, že pracovněprávní kauzy u českých soudů nezřídka atakují délku pět let a déle. Chaos a právní nestabilita se nevyhnuly ani právní úpravě doručování zaměstnanci upravené v zákoníku práce. Níže cituji nyní účinnou právní úpravu, pasáže klíčové pro analyzované téma vyznačuji tučně. V souvislosti s meritem článku se soustředím pouze na doručování zaměstnavatele zaměstnanci.

Dle současného zn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené

Související články

Těhotenství a pracovní poměr
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Diskriminace na pracovišti
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Co přináší novela zákoníku práce
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Přejmenování společnosti
Archivace pracovních smluv
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Úklidové služby
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Jmenování na dobu určitou
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou