Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Ze základního pravidla, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnanci zaměstnavatel, upravuje zákoník práce dvě výjimky.

Základní informace

Výjimkami z určení čerpání dovolené zaměstnavatelem je situace, kdy zaměstnankyni skončí mateřská dovolená (či zaměstnanci otcovská nebo rodičovská dovolená v rozsahu, ve kterém zaměstnankyně může čerpat mateřskou dovolenou), a dále situace, kdy zaměstnavatel neurčí zaměstnanci dovolenou ani do 30. června následujícího kalendářního roku poté, kdy právo na tuto dovolenou vzniklo.

Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou do 30. června následujícího kalendářního roku poté, co mu právo na ni vzniklo, rozšiřuje se od 1. července právo určit si dovolenou rovněž na zaměstnance. Není-li tak zaměstnavatelem určena dovolená po dobu 18měsíčního období, má možnost si určit čerpání nevyčerpané dovolené z předchozího roku také zaměstnanec.

Z pohledu zaměstnavatele tak stačí nejpozději do 30. června následujícího roku určit zaměstnanci dovolenou z předchozího roku (např. na dny 1. až 7. prosince). Neučiní-li tak, může od 1. července následujícího kalendářního roku zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělit, že bude čerpat nevyčerpanou dovolenou z předchozího roku, a to v době, kterou si sám určí, nejméně však 14 dnů před jejím čerpáním. V případě, že by práva určit dovolenou využili zaměstnavatel i zaměstnanec, bude dovolená čerpána na základě toho rozhodnutí, které bylo učiněno dříve (nikoliv ta dovolená, jejíž termín čerpání nastane dříve).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Nová právní úprava dovolené
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nárok na dovolenou
Co přináší novela zákoníku práce
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené

Související otázky a odpovědi

Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Dovolená - dovolenkový lístek
Dovolená od 1. 1. 2021 za přesčasy a nadúvazek
Dovolená 2021
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021
Čerpání dovolené v roce 2021
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Nárok na dovolenou
Nevyčerpaná dovolená
Dovolená ve svátek
Proplacení dovolené po mateřské dovolené
Převod dovolené z roku 2020 se změnou týdenní pracovní doby
Dovolená od roku 2021 - výpočet nároku
Dovolená 2 týdny v celku
Zrušení dovolené zaměstnavatelem

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem