OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady

Vydáno: 5 minut čtení

Mzdové náklady zaměstnavatele jsou v některých členských zemích OECD vyšší o desítky procent než sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem, neboť zaměstnavatelé nad rámec hrubé mzdy odvádí za zaměstnance ještě povinné pojistné. Jak vysoké byly v loňském roce průměrné mzdové náklady v zemích OECD?

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou však vyšší. Např. v Česku odváděli zaměstnavatelé za zaměstnance v loňském roce 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. V případě zvýšení hrubé mzdy o tisícikorunu tedy stouply mzdové náklady zaměstnavatele o 1 340 Kč. Dle databáze OECD činila v Česku za rok 2018 průměrná hrubá měsíční mzda 31 942 Kč, průměrné mzdové náklady tedy činily 42 803 Kč.

Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku

V přiložené tabulce máme uvedeny mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v členských zemích OECD za rok 2018. V jednom sloupci jsou uvedeny průměrné mzdové náklady v národní měně a ve druhém pro snazší porovnání v českých korunách, přičemž pro přepočet byl použit kurz ze dne 26.

Související dokumenty

Související články

OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Mzdy v ČR a u našich sousedů
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Mzdy v ČR a u našich sousedů
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Příplatek za noční a odpolední směnu
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Mzdový výměr - časová mzda
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Dotace na mzdy
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Náhrada ušlého výdělku
Odvod daně při druhém zaměstnání
Výpočet dělené směny
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Pracovní volno s náhradou mzdy
Placený svátek a neplacené volno
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Oprava mezd