OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy

Vydáno: 5 minut čtení

Z členských zemí OECD se nejvíce liší zdanění práce zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu a zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu v Irsku, v Izraeli, v Lucembursku, ve Francii a v Belgii. Naopak Česko patří mezi desítku zemí s nejnižším rozdílem v míře zdanění.

Ve všech členských zemích OECD, s výjimkou Maďarska, je zdanění práce u zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou ve výši 167 % průměrné mzdy vyšší než zdanění práce u zaměstnanců s podprůměrnou mzdou ve výši 67 %. Vyšší zdanění je především v důsledku zavedení více daňových pásem u daně z příjmu fyzických osob. Hned ve dvanácti členských zemích OECD činí přitom rozdíl více než 10 %. V Česku je to přitom pouze 4 %.

Jak se vypočítá zdanění práce

Do daňových odvodů ze mzdy je nutné zahrnout nejenom odvedenou daň z příjmu fyzických osob a povinné pojistné placené zaměstnancem, ale rovněž i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Celkové zdanění práce je následně rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance v procentním vyjádření vůči hrubé mzdě. Cestou ke snižování zdanění práce je tedy nejenom snižování efektivní sazby daně z příjmu, ale rovněž snižování sazeb povinného pojistného.

Praktický výpočet v Česku

V Česku si vypočítáme zdanění práce u zaměstnance s hrubou mzdou na úrovni 67 % průměrné mzdy a u zaměstnance s

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související otázky a odpovědi

Odměny zdravotníkům
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Dotace na mzdy
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Spropitné do mzdy
Odvod daně při druhém zaměstnání
Stravenkový paušál v roce 2023
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Služební vůz - pracovní pohotovost
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Krácení cestovních náhrad
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance