Neplacené volno zaměstnance

Vydáno: 17 minut čtení

Přestože zákoník práce pojem neplacené volno nezná, v praxi bývá tento pojem užíván. Neplacené volno označuje různé situace. Rozlišovat můžeme neplacené volno, na které má zaměstnanec nárok na základě zákona, a dále neplacené volno, na kterém se musí zaměstnanec dohodnout se zaměstnavatelem a s jehož poskytnutím tedy musí zaměstnavatel souhlasit.

Pracovní volno

Dle ust. § 199 odst. 1 zákoníku práce nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v ust. § 191 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy. Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, včetně určení případů, kdy zaměstnanci přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku zaměstnance, obsahuje příloha nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Nařízením vymezené překážky v práci jsou spojeny s následujícími událostmi:

 • vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení,
 • pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce,
 • přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků,
 • znemožnění cesty do zaměstnání u těžce zdravotně postiženého zaměstnance,
 • svatba,
 • narození dítěte,
 • úmrtí osoby blízké zaměstnanci,
 • doprovod rodinného příslušníka,
 • pohřeb spoluzaměstnance,
 • přestěhování,
 • vyhledání nového zaměstnání.

Zaměstnavatel je ve výše uvedených případech povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno, případně i náhradu mzdy (platu). V případech, kdy není poskytována náhrada mzdy, se jedná o neplacené pracovní volno. Jako neplacené volno bývá ale také označována jiná situace, a to poskytnutí volna na žádost zaměstnance z jiných důvodů na straně zaměstnance, přičemž s poskytnutím takového volna může, ale nemusí zaměstnavatel souhlasit.

Neplacené volno

Neplacené volno, které někdy je nepřesně označováno také jako neplacená dovolená, zaměstnavatel nikdy nesmí nařídit. Žádné nařízené neplacené volno ne-existuje. Neplacené volno můžeme rozlišovat takto:

 • neplacené volno, na které má zaměstnanec ze zákona nárok,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Úmrtí blízké osoby
Pohřeb spoluzaměstnance
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Výkon práce pro účely dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Změny v pracovním volnu zaměstnance k jeho činnosti na akcích pro děti a mládež
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Neplacené volno v době svátku
Doprovod k lékaři
Překážka v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Neplacené volno
Zkušební doba
Podíly na zisku a program Antivirus
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Náhrada platu za testování
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Osobní překážky v práci - doprovod
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Karanténa po návratu z dovolené od 9.7.2021
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízení neplaceného volna
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Posun času a překážka

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem