Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ

Plné znění otázky

Kolik let může zpětně v rámci jedné standardní kontroly zdravotní pojišťovna či Česká správa sociálního zabezpečení kontrolovat zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Poměrná část minima ve specifických situacích
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Zálohy u licenčních poplatků
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Krácení stravného při pracovní cestě
Zaměstnání malého rozsahu
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Odměna učni na praxi
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Oprava mezd
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň

Související předpisy

563/1991 Sb. o účetnictví
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění