Pracovní situace na portálu Práce a mzda

Vydáno: 5 minut čtení

Portál Práce a mzda může čtenářům časopisu nabídnout mnohem víc než jen archiv článků. Průběžně připravujeme takzvané Pracovní situace, krátké přehledy povinností zaměstnavatelů v běžné praxi firem, základních informací z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení i zdanění příjmů. Kromě bohatě zastoupené oblasti pracovněprávních vztahů stále přibývají další okruhy situací z oblasti mzdového účetnictví a důchodového pojištění.

Důchodové pojištění

JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph. D.

Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Doba pojištění je jedním z předpokladů pro získání nároku na dávky důchodového pojištění. Rozsah potřebné doby pojištění se různí především v závislosti na druhu dávky, tj. zda jde o důchod starobní, invalidní nebo pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí), ale i v závislosti na dalších skutečnostech, např. na kalendářním roce, v němž pojištěnec dosáhl důchodového věku, anebo na věku pojištěnce v době, kdy se stal invalidním. Pravidla pro hodnocení dob pojištění jsou stanovena v § 11 až 14 zákona o důchodovém pojištění (dále jen ZDP).

Kompletní znění pracovní situace naleznete na: 

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda

Související otázky a odpovědi

Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Vyplnění ELDP
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměny členů orgánů právnických osob
Vyplnění ELDP
ELDP za rok 2019
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Neplacené volno
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Předčasný důchod bez výplaty

Související vzory

Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy