Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě

Plné znění otázky

Zaměstnanci vznikl nárok na stravenkový paušál za odpracované směny (červenec), v následujícím měsíci (srpen) předložil cestovní příkaz s nárokem na stravné, které vzniklo předchozí měsíc (červenec), tedy opožděně. Pokud zaměstnanec předloží cestovní příkaz s nárokem na stravné např. o měsíc později, je možné ponížit nárok na stravenkový paušál v měsíci, kdy cestovní příkaz předloží? Jak by měl a může zaměstnavatel v těchto případech správně postupovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Odměňování zaměstnanců
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Daňové aktuality
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Jmenování na dobu určitou
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké výhody – stravování
Zaměstnanecké benefity
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
Přesčas při pracovní cestě
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele