Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech

Vydáno: 21 minut čtení

Od roku 2021 mají zaměstnavatelé možnost poskytovat příspěvek na stravování nejen v naturální formě, ale i ve formě peněžní. Došlo tak k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje.

Od daně je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

12. odborná konference k pracovnímu právu

Podle tohoto ustanovení je od daně osvobozena hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům jako plnění

  • ke spotřebě na pracovišti nebo
  • v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (obvykle stravenky) nebo
  • peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

V roce 2023 činí maximální výše peněžitého příspěvku 107,10 Kč za jednu směnu. Ve vyhlášce č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, je v § 3 písm. a) uvedena horní hranice stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin ve výši 153 Kč, od níž se odvozuje peněžitý příspěvek na stravování 153 x 70 % = 107,10 Kč.

Každý zaměstnavatel je oprávněn volit formy poskytování tohoto benefitu, avšak vždy je nutné poskytovat jen jedno plnění. Nelze tudíž zaměstnanci ve vztahu k jeho směně poskytnout stravenku a současně peněžitý příspěvek na stravování, neboť od daně je osvobozeno vždy jen jedno plnění.

Nadále platí, že nepeněžní forma příspěvku na stravování je u zaměstnance osvobozena bez omezení. Limitována je však daňová uznatelnost nepeněžního plnění u zaměstnavatele podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Cestovní náhrady v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Určení základní sazby zahraničního stravného
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady a stravné versus stravenkový paušál
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Související otázky a odpovědi

Pracovní oběd na služební cestě a diety
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Stravenka a stravné
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Zahraniční stravné u podnikatele
Stravenkový paušál - prokurista
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Tuzemské stravné u OSVČ
Práce přesčas o víkendu a stravné
Cestovní náhrady
Kdy vydávat stravenky?

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
296/2022 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis