Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech

Vydáno: 21 minut čtení

Od roku 2021 mají zaměstnavatelé možnost poskytovat příspěvek na stravování nejen v naturální formě, ale i ve formě peněžní. Došlo tak k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje.

Od daně je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

12. odborná konference k pracovnímu právu

Podle tohoto ustanovení je od daně osvobozena hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům jako plnění

  • ke spotřebě na pracovišti nebo
  • v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (obvykle stravenky) nebo
  • peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

V roce 2023 činí maximální výše peněžitého příspěvku 107,10 Kč za jednu směnu. Ve vyhlášce č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, je v § 3 písm. a) uvedena horní hranice stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin ve výši 153 Kč, od níž se odvozuje peněžitý příspěvek na stravování 153 x 70 % = 107,10 Kč.

Každý zaměstnavatel je oprávněn volit formy poskytování tohoto benefitu, avšak vždy je nutné poskytovat jen jedno plnění. Nelze tudíž zaměstnanci ve vztahu k jeho směně poskytnout stravenku a současně peněžitý příspěvek na stravování, neboť od daně je osvobozeno vždy jen jedno plnění.

Nadále platí, že nepeněžní forma příspěvku na stravování je u zaměstnance osvobozena bez omezení. Limitována je však daňová uznatelnost nepeněžního plnění u zaměstnavatele podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb. zákoník práce
467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
296/2022 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis

Související otázky a odpovědi

Pracovní oběd na služební cestě a diety
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Stravenka a stravné
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Stravenkový paušál - prokurista
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Kdy vydávat stravenky?
Práce přesčas o víkendu a stravné
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Stravné
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Výpočet stravného
Uznání bezplatného stravování na cestách při zdravotních problémech, dietách apod.
Cestovní náhrady - stravné
Přerušení pracovní cesty
Oběd s obchodním partnerem a diety
Stravné - cestovní náhrady