Zaměstnání malého rozsahu

Plné znění otázky

Firma s. r. o. zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených zaměstnanců. Teď bylo ze strany sociálky zjištěno, že jsme špatně přihlásili zaměstnance, měli být přihlášeni jako "zaměstnání malého rozsahu". Někteří nedosáhli měsíční mzdy 3 000 Kč a na mzdových výměrech mají psáno méně než 3 000 Kč, pracují na zkrácený hlavní pracovní poměr. Tudíž těm, kteří nikdy 3 000 Kč nedosáhli, musíme zrušit přihlášky, a těm kteří ano, přihlášky změnit. Musíme přepočítat mzdy, do 3 000 Kč se tedy nebude platit sociální a zdravotní pojištění, je to správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Sjednání kratší pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Prodej bytu a osvobozený příjem
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Paušální daň
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Náhrada mzdy během DPN
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Neplacené volno
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměny členů orgánů právnických osob
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění