Stravenkový paušál v roce 2023

Plné znění otázky

Limit pro stravenkový paušál v roce 2023 je uváděn do 107,10 Kč (částka osvobozená od daně). Je u všech typů zaměstnavatelů, tj. státní správa a statní zaměstnavatelé stejný? Protože výše stravného v limitu 5 až 12 hodin je u státní správy 129 Kč až 153 Kč, což mi odpovídá 70 % z 153 Kč = 107,10 Kč, Ale u skupiny „ostatní zaměstnavatelé“, která má jednu sazbu, a to 129 Kč, by byla částka stravného 70 % = 90,30 Kč. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Odchod do důchodu
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Dotace na mzdy
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Spropitné do mzdy
Odměny zdravotníkům
Odvod daně při druhém zaměstnání
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Zaměstnanecké benefity
Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Odpočty na dítě, které studovalo a již v červnu dovršilo 26 let.

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů