Přeplatek mzdy - zápůjčka

Plné znění otázky

Zaměstnanci byla vyplacena za 2 měsíce vyšší mzda, než mu náležela. Jednak tím vznikl přeplatek jeho mzdy a jednak přeplatek na zalohové dani. Jak správně účtovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dovolená 2021
Ohlašovací povinnost - finanční dar nad 5 mil. Kč
Výpočet nároku na dovolenou
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Zaměstnání malého rozsahu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Odměny členů orgánů právnických osob
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Neplacené volno
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Oprava mezd
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku

Související články

Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Poměrná část minima ve specifických situacích
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související pracovní situace

Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Minimální mzda
Zaručená mzda
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek