Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024

Plné znění otázky

Chápu správně, že od 1. 1. 2024 bude zaměstnancům pracujícím ve směnách 11 a více hodin náležet další stravenkový paušál? Je znění vnitřního předpisu (viz dále) k poskytování stravenkového paušálu v souladu s legislativou od 1. 1. 2024? „Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu ve výši 115,50 Kč za každou odpracovanou směnu, která trvala min. 3 hodiny. Zaměstnanci vzniká nárok na další stravenkový paušál ve výši 115,50 Kč za odpracovanou směnu, kdy délka směny zaměstnance v úhrnu s povinnou přestávkou v práci bude alespoň 11 hodin."

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravování zaměstnanců
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Kontrola zdaňování příjmů
Daňové aktuality
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Stravenkový paušál
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Obliba home-office v Evropě roste

Související otázky a odpovědi

Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
FKSP a produkty na stáří
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Sick day v hodinách?
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Mobilní telefon za odměnu
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna

Související předpisy

349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů