Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Vydáno: 16 minut čtení

Poslední týdny se bez jakékoliv nadsázky nacházíme v době koronavirové. Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 je téma, které nás všechny obklopuje a narušuje nejen veškeré soukromé aktivity, ale také zaměstnání, podnikání či výkon samostatné výdělečné činnosti. V tomto článku vám přinášíme krátké shrnutí, jak se v této problematice zorientovat zejména z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, neboť v záplavě mnoha státních opatření a ještě více článků mnohdy není jasné, jaká úprava se bude na zaměstnavatele vztahovat, jak vysokou náhradu mzdy mají zaměstnanci dostat a zda stát poskytne zaměstnavateli na vyplacené náhrady mzdy nějaký příspěvek.

Výkon práce z domova

Za předpokladu, že to povaha vykonávané práce zaměstnance umožňuje, představuje ideální variantu řešení koronavirové krize výkon práce z domova, kdy zaměstnanci i nadále vykonávají svoji práci v původním rozsahu (jen k ní dochází mimo běžné pracoviště zaměstnavatele) a pobírají za takto vykonanou práci mzdu. Tato varianta je výhodná i pro zaměstnavatele, který nejen efektivně zamezí možnosti šíření nákazy na svém pracovišti, ale i nadále může pokračovat ve své podnikatelské činnosti.

Zaměstnavatel však nemůže výkon práce z domova zaměstnanci jednostranně nařídit – vždy je nezbytná dohoda se zaměstnancem. Pokud zaměstnanec tedy s výkonem práce z domova nesouhlasí a zaměstnavatel nechce zaměstnanci umožnit běžný výkon práce z jeho pracoviště, bohužel nastane překážka v práci ve smyslu § 208 zákoníku práce a zaměstnavatel bude muset takovémuto zaměstnanci zaplatit náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Doufejme, že takovýchto zaměstnanců, kteří využijí současné krize k tzv. nicnedělání, bude co nejméně a převáží ti, co si budou vážit toho, že zaměstnavatel se je svým opatřením snaží co nejvíce chránit proti nákaze.

V současné krizové situaci se může stát, že není možné uzavřít danou dohodu se zaměstnancem klasickou „papírovou“ formou. Z tohoto pohledu je vhodné danou dohodu uzavřít i jiným způsobem, typicky prostřednictvím e-mailu, kde zaměstnanec vyjádří s výkonem práce z domova svůj souhlas. Až se vše uklidní a vrátíme se zpět do kanceláří, doporučujeme ještě e-mailový souhlas potvrdit i podpisem na vlastní dohodě.

V každém případě lze zaměstnavatelům doporučit, aby stanovili podrobné podmínky pro výkon práce z domova ve vnitřním předpisu, který typicky upravuje:

  • rozvrhování pracovní doby a její evidenci;
  • způsob dosažitelnosti zaměstnance při práci z dom

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doprovod do zdravotnického zařízení
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Prostoj
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby

Související články

Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Překážky v práci
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku

Související otázky a odpovědi

Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Provoz/směnnost dle německých svátků
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Doprovod k lékaři
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Pracovní volno s náhradou mzdy
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Nařízení neplaceného volna
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Posun času a překážka
Neplacené volno - koronavirová pandemie
Příspěvek Antivirus
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd