Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ

Plné znění otázky

a) Česká s. r. o. zaměstnává řidiče kamionu, který pendluje po celý rok 4-5 pracovní dny mezi ČR a Německem. Sice jsou v Německu déle než 183 dnů v kalendářním roce, ale české s. r. o. nevznikla v Německu stálá provozovna. Zdanění mezd tedy probíhá v ČR (jsme v souladu s čl. 15 SZDZ ČR-SRN).

b) Pokud ale tato česká s. r. o. přidělí řidiče do Německa dle § 43a zákoníku práce a řidiči zase pendlují CZ-DE 4-5 dnů v týdnu? Mzdy vyplácí česká s. r. o., řidiči jsou řízeni od německého uživatele, kamiony má v majetku německý uživatel, CZ řidič musí mít stejné mzdové podmínky jako DE řidič (§ 43a ZP).

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Snížení základu daně: úvěr
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Příprava zákona o zahraniční službě
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Odměňování zaměstnanců
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování

Související otázky a odpovědi

Prodej bytu a osvobozený příjem
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Paušální daň
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Slovenský rezident, DPP do 10 000 Kč, podepsané prohlášení
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odvod daně při druhém zaměstnání
Proplácení testů na covid-19 zaměstnancům
Odměny zdravotníkům
Stravenkový paušál a firemní oběd

Související předpisy

18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
586/1992 Sb. o daních z příjmů