ELDP za rok 2019

Plné znění otázky

Potřebuji poradit u ELDP za rok 2019. Společnost s. r. o. má jednatele, který má pracovní smlouvu na prodejce, ze které má mzdu, jako jednatel nemá žádné příjmy. Má se uvádět kód S nebo 1?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Pracovní cesta a bezplatné stravování
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Pronájem bytu na Slovensku/zdanění v CZ
Vyplnění ELDP
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyplnění ELDP
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Svědečné
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Odměna učni na praxi
Zaměstnání malého rozsahu
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Antivirus C - soukromá škola o.p.s.

Související články

Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Poměrná část minima ve specifických situacích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související předpisy

§ 5. 1 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění