511/2021 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Schválený:
511/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2021
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Změna: 47/2022 Sb.
Změna: 116/2022 Sb.
Změna: 237/2022 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.
Stravné
 
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 47,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
 
§ 5
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
2. Vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
 
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování