Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023

Vydáno: 9 minut čtení

Každoročně stanoví MPSV nařízením vlády základní parametry platné pro daný rok. Tentokrát byly údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 uvedeny v nařízení vlády č. 290/2022 Sb., které nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

  1. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 38 294 Kč.
  2. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 1,0530.

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2023 výše

  1. první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 17 743 Kč,
  2. druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 161 296 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2023 činí 4 040 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2023

  1. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2023 se zvyšují od 1. ledna 2023 tak, že
    1. základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč měsíčně,
    2. procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,1 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
  2. Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdě

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Ošetřovné
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy

Související články

Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Vyplnění ELDP
Odměny členů orgánů právnických osob
Odměna v době mateřské dovolené
Vyplnění ELDP
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neplacené volno po část dne
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
ELDP za rok 2019
Příjmy na mateřské dovolené
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.

Související předpisy

290/2022 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
260/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
586/1992 Sb. o daních z příjmů