Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění

Vydáno: 12 minut čtení
K datu 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy na částku 13 350 Kč. Tato zákonná úprava ovlivňuje ve zdravotním pojištění placení pojistného zaměstnavateli (jako minimální vyměřovací základ zaměstnance) a osobami bez zdanitelných příjmů (měsíční platba pojistného), naopak se netýká osob samostatně výdělečně činných a „státních pojištěnců“. Ve kterých situacích se tedy projeví zvýšení minimální mzdy při placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance?

Příjem nižší než 13 350 Kč

Při příjmu nižším než 13 350 Kč v zaměstnání trvajícím po celý kalendářní měsíc přicházejí v úvahu dvě varianty úhrady doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu:

  1. doplatek do minima hradí (prostřednictvím zaměstnavatele) zaměstnanec,
  2. doplatek do minima hradí zaměstnavatel.
Příklad č. 1:

Vyměřovací základ zaměstnance pracujícího na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce činí 11 200 Kč.

Ve vazbě na aktuální výši minimální mzdy odvede zaměstnavatel doplatek pojistného ve výši 13,5 % z částky:

(13 350 - 11 200) x 0,135 = 291 Kč.

Zaměstnavatel odvede celkové pojistné ve výši 0,135 x 13 350 = 1 803 Kč.

Zaměstnanci strhne z platu 1/3 pojistného ze skutečně dosaženého příjmu:

(11 200 x 0,135) : 3 = 504 Kč

a dále výše uvedený doplatek pojistného, tedy celkem: 504 + 291 = 795 Kč.

Ze svých prostředků pak zaplatí zaměstnavatel 1 803 - 795 = 1 008 Kč.

Na rozdíl od Příkladu č. 1 hradí doplatek do zákonného minima zaměstnavatel tehdy, jedná-li se o překážku v práci na jeho straně podle ustanovení § 207 až 209 zákoníku práce. V praxi jsou nejčastěji se vyskytující překážkou v práci na straně organizace situace popisované v ustanovení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy

Související články

Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Poměrná část minima ve specifických situacích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Neplacené volno
Odměny členů orgánů právnických osob
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Oprava mezd
Odměna učni na praxi