Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022

Vydáno: 9 minut čtení

Přehled nejdůležitějších změn v oblasti placení pojistného ve zdravotním pojištění se týká právních podmínek platných od 1. ledna 2022. Od tohoto data se zvyšuje minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance (zaměstnavatele) a také je tradičně vyšší minimální záloha OSVČ. Dále se zvyšuje platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů, jakož i platba státu zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce včetně navazujícího zvýšení odpočitatelné částky příjmu za podmínek specifikovaných v ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Nová hodnota minimální mzdy

Zvýšení minimální mzdy na částku 16 200 Kč návazně ovlivní ve zdravotním pojištění například:

  1. placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance,
  2. podmínky v tzv. nekolidujícím zaměstnání,
  3. placení pojistného v případě neplaceného volna a neomluvené absence.

1) Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance

Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je minimální mzda v situaci, kdy zaměstnání trvá celý kalendářní měsíc. Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, případně její poměrné části ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., provádí zaměstnavatel příslušný dopočet (a následný doplatek) pojistného do minima stanoveného zákonem.

2) Podmínky v tzv. nekolidujícím zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může současně vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohoda o pracovn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Změny ve zdravotním pojištění od 2. 8. 2021
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neplacené volno
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Neplacené volno po část dne
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného
Neplacené volno
Minimální zdravotní pojištění
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Paušální daň
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP