Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Vydáno: 10 minut čtení

Práce přesčas u pružné pracovní doby

Jak posuzovat práci přesčas u pružného rozvržení pracovní doby, jedná-li se o zaměstnance s kratší pracovní dobou, jestliže zaměstnavatel stanovil vyrovnávací období v délce kalendářního měsíce? Jde o zaměstnance úřadu, který se musí účastnit zasedání rady nebo jednání, která obvykle končí po 19. hodině.

Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby je vždy práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. V základní pracovní době nelze určit práci přesčas.

Jedná-li se o zaměstnance, který má sjednánu kratší pracovní dobu, pak v případě, že vykonává další práci nad sjednaný úvazek, je nutné nejprve naplnit stanovenou týdenní pracovní dobu, a pokud existuje další práce přesahující týdenní pracovní dobu, jedná se o práci přesčas.

Vzhledem k tomu, že máte vyrovnávací období kalendářní měsíc, je možné hodnotit práci přesčas až na konci tohoto vyrovnávacího období, neboť skutečnost, kdy je vyrovnávacím obdobím kalendářní měsíc, umožňuje, aby zaměstnanec v jednom týdnu p

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Sjednání kratší pracovní doby
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Práce přesčas při práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání malého rozsahu
Minimum příplatku
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas ve státní svátek
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Neplacené volno
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Práce přesčas a její proplacení
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Odměny členů orgánů právnických osob
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek