Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanci nebyla z nějakého důvodu vyplacena (zúčtována) mzda za jeden měsíc roku 2015, zaměstnanec byl již tehdy ve starobním důchodu, jeho pracovní poměr skončil 30. 6. 2015. Soudním rozhodnutím musí naše firma letos mzdu dodatečně zúčtovat a vyplatit. Zdaníme daní z příjmů FO (záloha), ale jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním, máme ho také srazit a odvést (pracovníka přihlásit), nebo se v tomto specifickém případě pojistné neodvádí? Zaměstnanec je nyní již starobní důchodce, pracovní poměr skončil déle než před rokem.

Doplnění dotazu: Pro jaké případy platí § 5 odst. 2 písm.d) zákona č. 589/1992 Sb. a § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 592/1992 Sb.? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Odměny členů orgánů právnických osob
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Den nástupu
Neplacené volno
Vyplnění ELDP
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odstupné
Zaměstnání malého rozsahu
Konkurenční doložka
Pojistné zahraničního zaměstnance
Neomluvená absence a krácení dovolené

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů