Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanci nebyla z nějakého důvodu vyplacena (zúčtována) mzda za jeden měsíc roku 2015, zaměstnanec byl již tehdy ve starobním důchodu, jeho pracovní poměr skončil 30. 6. 2015. Soudním rozhodnutím musí naše firma letos mzdu dodatečně zúčtovat a vyplatit. Zdaníme daní z příjmů FO (záloha), ale jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním, máme ho také srazit a odvést (pracovníka přihlásit), nebo se v tomto specifickém případě pojistné neodvádí? Zaměstnanec je nyní již starobní důchodce, pracovní poměr skončil déle než před rokem.

Doplnění dotazu: Pro jaké případy platí § 5 odst. 2 písm.d) zákona č. 589/1992 Sb. a § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 592/1992 Sb.? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016

Související otázky a odpovědi

DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Neplacené volno
Vyplnění ELDP
Odměny členů orgánů právnických osob
Zaměstnání malého rozsahu
Odstupné
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 5 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění