Česká firma a slovenský zaměstnanec

Plné znění otázky

Česká firma, sídlo v ČR, má obchodní zástupce po celé České republice a nyní expandovala na slovenský trh a bude mít obchodního zástupce i na Slovensku. Je to Slovák, trvalé bydliště má na Slovensku, ale zaměstnává ho česká firma.

Podle jakých zákonů se bude řešit:

1)      Vstupní dotazník, vstupní prohlídka, pracovní smlouva, náplň práce – dle českého zákoníku práce?

2)      Mzda bude stanovena v českých korunách, vyplácený v eurech – přepočet v den výplaty?

3)      Odvody na sociální a zdravotní pojištění v českých korunách, přepočet na eura v den převodu? Jaké sazby použít – slovenské/české?

4)      Dovolená, srážky za soukromé telefonní hovory – dle českého zákoníku práce?

5)      Stravné (místo výkonu práce – celé Slovensko) – musí se uvádět pravidelné pracoviště? Vyjíždět bude ze svého bydliště – musí mít stravné? Má na něj nárok podle českého zákoníku práce?

6)      Co vše musí personalista nebo mzdová účetní zajistit?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související otázky a odpovědi

Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neplacené volno
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Den nástupu
Zaměstnání malého rozsahu
Konkurenční doložka
Odměny členů orgánů právnických osob
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Zdravotní pojištění
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odstupné
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku