Odměny členů orgánů právnických osob

Plné znění otázky

Městys Bohdalov je členem lesního družstva obcí, do jehož statutárního orgánu má voleného zástupce. Tento zástupce je neuvolněný zastupitel městyse, který má příjem v zaměstnaneckém poměru. Zastupitelstvo městyse tomuto zástupci schválilo usnesením dle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náhradu ušlého výdělku ve výši 11 000 Kč ročně. Jakým způsobem bude probíhat odvod pojistného a zdanění těchto příjmů z pohledu neuvolněného člena zastupitelstva a z pohledu městyse? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dohoda o skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou
Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Odměna v době mateřské dovolené
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
ELDP za rok 2019
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň

Související články

Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související předpisy

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
586/1992 Sb. o daních z příjmů