Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč

Plné znění otázky

Jakou daní se bude zdaňovat mzda zaměstnanci, který má mzdu ve výši 5 000 Kč a nepodepsal prohlášení poplatníka? Zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek. Bude tam srážková nebo zálohová daň? Podle kterého paragrafu máme postupovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence
Dovolená po mateřské dovolené
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související otázky a odpovědi

Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Odvod daně při druhém zaměstnání
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Odměny členů orgánů právnických osob
Odměna v době mateřské dovolené
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odměny členů statutárních orgánů
Sleva na pojistném u dlužníka
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odměna za výkon funkce jednatele 2018

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů