Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 13 minut čtení

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).

Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP, mimo těchto výjimek:

  • když se osoba nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance podle § 5 písm. a) bodů 1-7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změ-ně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • pokud se jedná o příjmy taxativně vyjmenované v § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Je-li osoba ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel přihlašuje osobu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance, pokud již přihlášena není, a odvádí pojistné podle zákona, tedy:

  • alespoň z minimálního vyměřovacího základu (což je v roce 2019 hodnota minimální mzdy 13 350 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc), případně z jeho poměrné části podle § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., například pokud je zaměstnanec nemocen, nebo
  • z částky nižší než povinné minimum - v takovém případě však musí mít zaměstnavatel vždy k dispozici doklad, který jej k takovému postupu opravňu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená po mateřské dovolené
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Jak správně zkrátit dovolenou
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Otázky a odpovědi k dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Neplacené volno
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Proplacení dovolené
Zaměstnání malého rozsahu
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Neproplacená dovolená
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Neomluvená absence a krácení dovolené
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce