Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

S účinností od 1. ledna 2023 se zvyšuje minimální mzda na částku 17 300 Kč. Jaké jsou důsledky tohoto opatření pro oblast zdravotního pojištění?

Ve zdravotním pojištění mají v roce 2023 určen minimální vyměřovací základ jak zaměstnanci (zaměstnavatelé), tak osoby samostatně výdělečně činné. Proto je důležitým úkolem zaměstnavatele, resp. OSVČ, zabezpečit odvod pojistného alespoň ze zákonného minima, pokud jsou zaměstnavatel nebo OSVČ povinni toto minimum dodržet. Výjimky, kdy naopak k zákonnému minimu nemusí být přihlíženo, jsou uvedeny v dalším textu.

Zřejmě nejproblémovější situací z pohledu placení pojistného zaměstnavatelem v návaznosti na minimální vyměřovací základ (minimální mzdu) je varianta, kdy je zaměstnanci zúčtována za kalendářní měsíc roku 2023 hrubá mzda nižší než 17 300 Kč, přičemž se na tohoto zaměstnance (a tedy i na jeho zaměstnavatele – plátce pojistného) vztahuje povinnost odvodu pojistného ze zákonného minima.

Minimální vyměřovací základ, platný pro zaměstnance (zaměstnavatele) a pro osoby samostatně výdělečně činné představuje specifickou zvláštnost zdravotního pojištění. U obou těchto skupin plátců se k datu 1. 1. 2023 zvýšily příslušné minimální hodnoty. Zbývající dvě skupiny plátců, tedy osoby bez zdanitelných příjmů a stát (platící pojistné za tzv. státní pojištěnce – osoby vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých související

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Minimální mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Poměrná část minima ve specifických situacích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Odměny členů orgánů právnických osob
Zaměstnání malého rozsahu
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neplacené volno
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce