Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru 22. 8. 2018. Do konce měsíce odpracuje dle rozložení směn 60 hodin, hodinová mzda 122 Kč/hod. Za měsíc říjen mu tedy bude náležet hrubá mzda 7 320 Kč. Bude základem pro odvod zdravotního a sociálního pojištění jeho hrubá mzda nebo se pojištění bude odvádět z minimální mzdy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii

Související otázky a odpovědi

Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odměna v době mateřské dovolené
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
ELDP za rok 2019
Přeplatek mzdy - zápůjčka

Související předpisy

§ 5 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění