Neplacené volno

Plné znění otázky

Zaměstnanec má již vyčerpanou dovolenou, zaměstnavatel souhlasí, že v případě nutnosti může čerpat neplacené volno. Je určeno, kolik max. dnů ročně může takto zaměstnanec čerpat? Jak se čerpání neplaceného volna projeví při výpočtu mzdy (soc. poj., zdrav. poj,...)?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Česká firma a slovenský zaměstnanec
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Zaměstnání malého rozsahu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Odměny členů orgánů právnických osob
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Neomluvená absence a krácení dovolené
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Zdanění náhrad při pracovním úrazu

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti