Dovolená po mateřské dovolené

Výjimkou z pravidla, že o době čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel, je situace zaměstnankyně mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou a zaměstnance po skončení rodičovské dovolené čerpané do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou..

Základní informace

Zaměstnavatel nemůže nařídit čerpání dovolené zaměstnankyni na dobu čerpání mateřské dovolené a zaměstnankyni či zaměstnanci na dobu čerpání rodičovské dovolené. Zaměstnankyně však může požádat o čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a zaměstnavatel je povinen její žádosti vyhovět. Obdobně zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené po době, po níž je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (zpravidla 22/31 týdnů po narození dítěte), má právo na čerpání dovolené, které mu zaměstnavatel nemůže odmítnout.

Důvodem této výjimky do 31. 12. 2020 bylo, že rodičovská dovolená se na rozdíl od mateřské dovolené nepovažovala za výkon práce a v případě čerpání dovolené až po skončení rodičovské dovolené by se zaměstnankyni dovolená za dobu čerpání rodičovské dovolené mohla krátit (od 100 zameškaných směn za kalendářní rok). K předejití tohoto krácení by tedy zaměstnankyně mohla nejprve čerpat mateřskou dovolenou, poté dovolenou, a až následně nastoupit na rodičovskou dovolenou.

Od 1. 1. 2021 se dovolená krátí již jen za neomluvené směny. Rodičovská dovolená se nově pro účely dovolené považuje za odpracovanou dobu podle § 216 odst. 2 zákoníku práce až do rozsahu dvacetinásobku týdenní pracovní doby daného zaměstnance v kalendářním roce pouze tehdy, pokud zaměstnanec mimo dobu jejího čerpání odpracoval alespoň dvanáctinásobek své týdenní pracovní doby (kromě výkonu práce se za výkon práce považuje i dovolená, překážky v práci na straně zaměstnavatele s výjimkou přerušení práce pro nepříznivé či překážky v práci na straně zaměstnance neuvedené v § 216 odst. 2 zákoníku práce). Čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené může mít vliv na to, zda zaměstnankyni vznikne nárok na čerpání dovolené v daném kalendářním roce (podmínky odpracování alespoň čtyřnásobku týdenní pracovní doby podle § 213 odst. 3 zákoníku práce) nebo právě podmínku odpracování alespoň dvanáctinásobku týdenní pracovní doby pro účely posouzení vyjmenovaných překážek jako výkon práce podle § 216 odst. 3 zákoníku práce).

Tato právní úprava je však poněkud nedomyšlená z hlediska ochrany zaměstnanců, když doba čerpání dovolené není, na rozdíl od doby mateřské a rodičovské dovolené, ochrannou dobou ve vztahu k výpovědi z pracovního poměru.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Jak správně zkrátit dovolenou
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Žena na další mateřské dovolené
Ošetřovné
Krácení dovolené
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené a ošetřovné
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neomluvená absence a krácení dovolené