Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného

Plné znění otázky

Máme zaměstnance na zkrácený úvazek 25 hod./ týdně. Má hodinovou mzdu 100 Kč /hod. Při zpracování mzdy nám hlásí, že zaměstnanec nedosahuje minimální mzdy 14 600 Kč. Musíme odvézt tak pojištění z minimální mzdy 14 600 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nárok na daňový bonus
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neplacené volno
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Oprava mezd
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné

Související články

Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Poměrná část minima ve specifických situacích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění