DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023

Plné znění otázky

Jak se budou zpracovávat zákonné příplatky z DPP? Jedná se také o odměnu jako je sjednaná měsíční odměna z DPP? A jak je to s limitem do 10 000 Kč, např. je sjednaná měsíční odměna 10 000 Kč, teď bude mít zaměstnanec k této dohodě příplatek za SO a NE a překročí 10 000 Kč, pak bude z celé částky odvedeno SP a ZP?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Prodej nezkolaudovaného rodinného domu
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Příplatky a dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
DPP a práce o víkendech
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Vyplnění ELDP
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Stravenkový paušál a DPP
Zaměstnání malého rozsahu
Odměny členů orgánů právnických osob
Odměna v době mateřské dovolené

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související předpisy

§ 115-118 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce