Cestovní náhrady v roce 2022

Vydáno: 16 minut čtení

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP“ nebo „zákoník práce“) ukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům cestovní náhrady. Tyto náhrady zaměstnanci náleží v případech, které jsou vymezeny v ust. § 152 ZP (tj. při pracovních cestách, při cestách mimo pravidelné pracoviště, při cestách do místa výkonu práce mimo rozvrh směn, při přeložení atd.). Při poskytování cestovních náhrad musí zaměstnavatel mimo zákoník práce aplikovat celou řadu dalších právních předpisů, protože cestovní náhrady je mimo jejich správné vyčíslení nutné zaúčtovat a daňově posoudit. V současné době musí zaměstnavatelé řešit také aktuální problémy spojené s elektromobilitou nebo se specifikou cestovních náhrad při práci z domova. Zaměstnavatelé, kteří vysílají své zaměstnance do členských států v rámci nadnárodního poskytování služeb, v některých případech musí poskytovat náhrady podle cizího práva.

Obecně platí, že zaměstnanec je povinen při vyúčtování pracovní cesty jednotlivé náhrady prokázat a doložit je souvisejícími doklady (jízdenkami, doklady o zaplacení parkovného, ubytování, dálničních poplatků apod.). Některé náhrady však zaměstnanec neprokazuje, protože jejich výše je stanovena prováděcími právními předpisy (vyhláškami MF a MPSV), které jsou vydávány na základě zmocňovacího ustanovení § 189 ZP:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně v termínu od 1. ledna prostřednictvím vyhlášky stanoví nové:
    • sazby základní náhrady za 1 km jízdy jiným než služebním motorovým vozidlem,
    • průměrné ceny pohonných hmot,
    • stravné pro podnikatelskou i pro nepodnikatelskou sféru při tuzemských pracovních cestách.
  • Jednotlivé sazby jsou stanoveny podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.
  • Ministerstvo financí pravidelně v termínu od 1. ledna vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného, a to v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny. Tyto sazby jsou stanoveny na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zahraničních zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy.
Poznámka:

Pokud dojde k mimořádnému pohybu cen, vydá ministerstvo příslušnou vyhlášku i v průběhu roku. Tak tomu bylo i v minulém roce, kdy MPSV vydalo k 1. 1. 2021 vyhlášku č. 589/2020 Sb., kterou stanovilo tuzemské stravné, sazby základní náhrady a také průměrné ceny PHM. Vzhledem k výraznému zvýšení cen PHM vydalo MPSV vyhlášku č. 375/2021 Sb., která s účinností od 19. 10. 2021 do 31. 12. 2021 zvýšila cenu benzínu automobilového 95 oktanů z částky 27,80 Kč na 33,80 Kč.

Náhrady jízdních výdajů

Od 1. 1. 2022 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb., která mění sazbu základní náhrady za 1 kilometr jízdy jiným než

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Cestovní náhrady 2024
Zahraniční pracovní cesty
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Určení základní sazby zahraničního stravného

Související otázky a odpovědi

Cestovné
Cestovní náhrady - zahraniční a tuzemská pracovní cesta v jednom dni
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Další cestovní náhrady
Zmeškání odletu
Náhrada za použití soukromého vozidla
Pracovní cesta a bezplatné stravování
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Stravné podnikatelská sféra x státní sféra
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady u jednatele
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Cestovní náhrady - vedoucí organizační složky na Slovensku