Náklady na stravování při pracovní cestě

Plné znění otázky

Společnost vyšle zaměstnance na služební cestu a zajistí mu stravování. Je náklad za stravování daňově uznatelný v plné výši, v jaké ho společnost zaplatila, nebo pouze do limitu stravného, které by zaměstnanec obdržel, kdyby od společnosti stravování zajištěné neměl?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené v roce 2021
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Rozsah pracovní doby u DPČ
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní náhrady
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Krácení stravného - zahraniční cesta
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Cestovní náhrady - denní kurs
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Cestovné jednatele
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Cestovní náhrady jednatele
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Zahraniční stravné u podnikatele

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přerušení pracovní cesty
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů