Cestovní náhrady v roce 2020

Vydáno: 8 minut čtení

Zaměstnanec, který vykoná pracovní cestu (případně cestu mimo pravidelné pracoviště), má nárok na cestovní náhrady. Jednotlivé druhy cestovních náhrad jsou vymezeny v ustanovení § 156 zákona č. 262/2006 Sb. (dále též „ZP“ nebo „zákoník práce“). Jedná se o náhradu jízdních výdajů, stravného, výdajů za ubytování a nutných vedlejších výdajů.

Obecně platí, že zaměstnanec je povinen při vyúčtování pracovní cesty jednotlivé náhrady prokázat a doložit souvisejícími doklady. Některé náhrady však zaměstnanec nemusí prokazovat doklady, protože jejich výše je stanovena prováděcím právním předpisem. Tyto prováděcí předpisy jsou vydávány na základě zmocňovacího ustanovení § 189 ZP:

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně v termínu od 1. ledna prostřednictvím vyhlášky stanoví nové:

  • sazby základní náhrady za 1 km jízdy jiným než služebním motorovým vozidlem,
  • průměrné ceny pohonných hmot,
  • stravné pro podnikatelskou i pro nepodnikatelskou sféru při tuzemských pracovních cestách.

Jednotlivé sazby jsou stanoveny podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

Ministerstvo financí pravidelně v termínu od 1. ledna vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného, a to v celých měnových jednotách příslušné cizí měny. Tyto sazby jsou stanoveny na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zahraničních zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy.

Náhrady jízdních výdajů

Od 1. 1. 2020 nabyla účinnost vyhláš

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady jednatelů
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Automobil v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Cestovní náhrady
Tuzemské stravné u OSVČ
Průměrná spotřeba
Výpočet stravného
Cestovní náhrady
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Proplacení oběda na pracovní cestě
Stravenka a stravné
Strava při LVK
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Stravné pro Polsko
Použití soukromého vozidla zaměstnance
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné

Související předpisy

358/2019 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
310/2019 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Snížení základní sazby zahraničního stravného
Vyúčtování a úhrada stravného

Související judikáty

Pracovní cesta. Stravné