Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl na služební cestě ve Francii, po příletu do ČR ve 12:15 se dostaví do kanceláře, kde od 13:20 do 17:00 ještě pracoval. V tento den poskytnuto zahraniční stravné ve výši dvou třetin základní sazby, kráceno o 35% za poskytnutou snídani. Tuzemské stravné v tento den nevzniklo (hodina a pět minut). Vzhledem k odpracování více než 3 hodin na pracovišti, poskytneme v tento den stravenku. Postupujeme správně?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda

Související články

Daňové aktuality
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady 2023
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Určení základní sazby zahraničního stravného
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouva zaměstnance
Postup při chybném vyplacení daňového bonusu
Covid - očkování, testování
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Kdy vydávat stravenky?
Čas strávený na cestě u DPP
Cestovní náhrady
Náklady na stravování při pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní náhrady - denní kurs
Krácení cestovních náhrad
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Paušalizace cestovních náhrad
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Stravné - cestovní náhrady
Krácení stravného - zahraniční cesta

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů