Cestovní náhrady zaměstnanců 2019

Vydáno: 15 minut čtení

Pokud zaměstnancům vzniknou jakékoliv výdaje, je jim zaměstnavatel povinen poskytnout související náhrady (viz ust. § 151 ZP). Mezi nejčastější výdaje, které zaměstnanci vznikají při výkonu práce pro zaměstnavatele, patří výdaje při cestování.

Zákoník práce na tyto případy pamatuje a v ust. § 152 stanoví zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnancům cestovní náhrady vzniklé při:

  • pracovní cestě,
  • cestě mimo pravidelné pracoviště,
  • mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
  • přeložení (§ 43),
  • dočasném přidělení (§ 43a),
  • přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
  • výkonu práce v zahraničí.

Pokud tedy zaměstnanec vykoná cestu v souvislosti s případy vymezenými ve výše uvedeném výčtu, náleží mu vždy všechny cestovní náhrady stanovené v ust. § 156 ZP, na které mu vznikne nárok. Práva na cestovní náhrady se zaměstnanec nemůže vzdát (§ 346c ZP).

Zaměstnavatel, který neposkytuje zaměstnancům cestovní náhrady stanovené zákoníkem práce, je pachatelem správního deliktu podle ust. § 14 a § 27 zákona o inspekci práce a lze mu uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Poznámka:

Výjimku tvoří cestovní náhrady vzniklé v případech vymezených v ust. § 152 písm. f) zákoníku práce (při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru, viz odpověď na dotaz č. 10). Poskytování těchto náhrad není zákoníkem práce nařízeno, pouze umožněno (a to i zaměstnavatelům v nepodnikatelské sféře).

Naopak zaměstnavatel není povinen poskytovat cestovní náhrad

Související dokumenty

Související články

Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady v roce 2020
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Příprava zákona o zahraniční službě
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Určení základní sazby zahraničního stravného
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
586/1992 Sb. o daních z příjmů
254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související judikáty

Snížení základní sazby zahraničního stravného

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Krácení cestovních náhrad
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady - zahraniční a tuzemská pracovní cesta v jednom dni
Paušalizace cestovních náhrad
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Tuzemské cestovní náhrady vyplácené v cizí měně
Automobil zaměstnance pro služební cesty
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Zahraniční cestovné
Cestovní náhrady - spolek
Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Cestovní náhrady
Náhrada za použití soukromého vozidla
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Zmeškání odletu
Zaokrouhlování vyúčtování zahraničních pracovních cest zaměstnanců
Další cestovní náhrady
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec