Stravné jen pro vybrané zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnanec má nárok na stravné od 5 hodin strávených mimo pracoviště. Musí zaměstnavatel vyplácet toto stravné všem zaměstnancům, nebo je v jeho kompetenci se rozhodnout, komu bude vyplácet? Musí zaměstnanec poskytnout podklady - vyplnit každý den od kdy do kdy byl na pracovní cestě? U řidičů by to znamenalo každodenně vyplňovat vyúčtování cesty?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Daňové aktuality
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Práce zaměstnanců slovenské příslušnosti, pracující v ČR firmě na Slovensku
Příspěvek zaměstnavatele na důchodové penzijní spoření
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Krácení stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Stravenka a stravné
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Stravné - cestovní náhrady
Oběd s obchodním partnerem a diety
Stravné
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Výpočet stravného
Přerušení pracovní cesty
Uznání bezplatného stravování na cestách při zdravotních problémech, dietách apod.

Související předpisy

§ 163, 170, 182 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce