Snížení základu daně: úvěr

Základní informace

Základ daně je možné snížit o různé nezdanitelné části definované v § 15 ZDP. Patří mezi ně také zaplacené úroky z úvěru na financování bytových potřeb. Jako nezdanitelné části základu daně snižují celoroční základ daně v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele. Tyto nezdanitelné částky mohou u zaměstnavatele uplatnit jen čeští daňoví rezidenti. Daňoví nerezidenti mohou uplatnit kteroukoliv nezdanitelnou částku pouze prostřednictvím daňového přiznání (§ 38g odst. 2 ZDP) jen za podmínky většiny příjmů, tzn. alespoň 90 % ze zdrojů na území ČR a jen jsou-li daňovými rezidenty členského státu EU a EHP (Norska, Islandu a Lichtenštejnska).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Konsolidační balíček a mzdy
Dar odborové organizaci - obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu

Související otázky a odpovědi

Úroky z hypotéky
Roční zúčtování daně - úroky ze stavebního spoření
Úroky jako odpočet od základu daně
Odpočet úroků z hypotéky
Pronájem bytu
Úroky z úvěru a vstupní cena majetku
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příležitostné zaměstnání
Uznání daňového rezidentství
Paušální daň
SVJ a odměna členům výboru
Povinnost podat dodatečné přiznání k dani z příjmu FO
Stravné a stravenkový paušál
Odpočet úroků od základu daně z příjmu
Prodej rodinného domu a jeho zdanění
Role typu úvěru při uznání nezdanitelné části základu daně u odpočtu úroků
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Zdaňování státní a soukromé penze z Velké Británie
Zdanění soukromé penze z Velké Británie?
Odpočet úroků z hypotéky změna účelu stavby