Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Základní informace

Poplatník může uplatnit základní slevu na dani a slevu na manželku (§ 35ba ZDP) u svého zaměstnavatele (plátce daně), pokud u něho učiní prohlášení k dani podepsané dle § 38k odst. 4 ZDP a následně ho požádá o provedení ročního zúčtování, nebo formou daňového přiznání.

  • Základní sleva na dani činí 27 840 Kč ročně (pro rok 2021, pro rok 2022 by měla činit 30 840 Kč)
  • Základní sleva na manželku/manžela činí 24 840 Kč ročně.

Základní sleva na poplatníka se v plné výši (tj. 27 840 Kč) odečte od celoroční daně i u poplatníka, jehož základ daně je tvořen příjmy dosaženými ze zaměstnání jen za část roku, tzn., že zpravidla vznikne poplatníkovi přeplatek po skončení roku při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, nebo při podání daňového přiznání.

Pokud je základní sleva uplatňována rovnoměrně (měsíčně), pak se pro výpočet daňové zálohy z měsíčního základu daně ze závislé činnosti použije 1/12 slevy, tj. 2 320 Kč měsíčně u zaměstnance s učiněným prohlášením poplatníka.

Nárok na uplatnění základní slevy na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci. Tedy daňoví rezidenti, ale i nerezidenti ČR bez omezení, pracující studenti nebo penzisté. Uplatněním této slevy dochází k přímému snížení daně z příjmu. Zaměstnanci tak může vzniknout při podpisu ročního zúčtování daně ve mzdové účtárně tzv. daňová vratka. Tato sleva na dani snižuje daň poplatníka maximálně do nuly, nemůže vzniknout tzv. daňový bonus jako při uplatnění daňového zvýhodnění na děti.

Zaměstnanci mohou daňovou slevu na poplatníka uplatnit pouze jednou. Zpravidla se jedná o zaměstnavatele, kde mají při souběhu příjmů vyšší hrubou mzdu, neboť prohlášení k dani je možné na dané období podepsat pouze jednou.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Ukrajinec - slevy na dani
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Sleva na manželku - prodej domu v SJM
Příjem ženy na mateřské dovolené
Zdanění švýcarského příjmu
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Úroky jako odpočet od základu daně
Sleva na dani - na druhého z manželů
Uplatnění slevy na poplatníka
Sleva na manželku
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
OSVČ a odpočty
Sleva na manželku 68 000 Kč
Slovák student je rezidentem ČR?