Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Vydáno: 6 minut čtení

V minulém čísle našeho časopisu jsme vás seznámili s některými důležitými údaji (nejen) z pracovněprávní oblasti a jejich případnými změnami od 1. 1. 2019. V tomto čísle pokračujeme druhou částí a dalšími důležitými čísly.

Výše srážek ze mzdy

(§ 276 až § 281 OSŘ, § 2045 OZ, NV č. 595/2006 Sb.)

Důležité údaje Výše v Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410
Normativní náklady na bydlení 6 233
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (součet ČM a NNB) 9 643
Nezabavitelná částka na osobu povinného
(2/3 ze součtu ŽM a NNB)
6 428,66
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu
(1/4 z NČ na povinného)
1 607,16
Maximální výše jedné třetiny (ze součtu ŽM a NNB) 3 214

* S účinností od 1. 1. 2019 změny v souvislosti s novou výší normativních nákladů na bydlení stanovenou naříze

Související dokumenty

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odpovědi na dotazy plátců daně
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
320/2018 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
262/2006 Sb. zákoník práce
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
311/2018 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Pojistné zahraničního zaměstnance
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Kdy vydávat stravenky?
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Student a zdravotní a sociální pojištění
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Sleva na pojistném u dlužníka
Odměny členů orgánů právnických osob