Proplacení oběda na pracovní cestě

Plné znění otázky

Několik zaměstnanců se na pracovní cestě účastnilo konference, výkonný ředitel si do vyúčtování pracovní cesty zahrnul účtenku za oběd pro sebe a 3 další zaměstnance, který zaplatil svou soukromou kartou. Druhý den platil oběd v hotovosti pro sebe a 1 dalšího zaměstnance. Účtenky požaduje proplatit a do vyúčtování uvedl, že mu bylo poskytnuto bezplatné stravování. Pozvaní zaměstnanci také uvedli, že jim bylo poskytnuto bezplatné stravování. Jak v takovém případě postupovat? Jsem toho názoru, že takto placené obědy nelze brát jako zajištění stravování zaměstnavatelem a neměly by být proplaceny. Kdyby obědy platil firemní kartou, byl by v tom nějaký rozdíl?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2021
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU

Související otázky a odpovědi

Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovní náhrady
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Parkovné a cestovní příkaz
Náklady na stravování při pracovní cestě
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Krácení cestovních náhrad

Související předpisy

398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024