Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné

Plné znění otázky

Zaměstnanec odjel v pátek na pracovní cestu, která byla po dohodě s nadřízeným přerušena, protože v místě pracovního výkonu chtěl navštívit rodinu. Cesta byla přerušena od ukončení pracovního výkonu v pátek do odjezdu vlaku v neděli. Má zaměstnanec nárok na úhradu jízdného a má nárok i na stravné za dobu od konce přerušení cesty do jejího skutečného ukončení? Jak se určí výše jízdného k proplacení, aby byla splněna podmínka, že uhrazené jízdné nesmí být vyšší, než kdyby cesta přerušena nebyla?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přerušení pracovní cesty
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Zahraniční pracovní cesty
Daňové aktuality
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Čtyřměsíční pracovní cesta
Poskytování poukazů
Čištění cisteren na pitnou vodu
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Cestovní náhrady
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Krácení stravného - zahraniční cesta
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Cestovní náhrady - denní kurs
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Cestovní náhrady jednatele
Cestovné jednatele

Související předpisy

§ 160, 162. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 163.5 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 170. 6 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce