Pracovní oběd na služební cestě a diety

Plné znění otázky

1) Zaměstnanec jezdí na pracovní cesty, při nichž čerpá stravné na základě vyplněného cestovního příkazu. V případě, že absolvuje pracovní oběd či večeři či snídani s klientem a při návratu o tom předá firmě doklad k zaúčtování a proplacení, krátí se mu v tomto případě v cestovním příkazu stravné za příslušný den? 2) Zaměstnanec pobírá stravenkový paušál. V rámci pracovních povinností/úkolů absolvuje pracovní oběd/večeři/snídani s klientem a doklad o tom poskytne k zaúčtování a proplacení. Má toto jídlo dopad na poskytnutí plného stravenkového paušálu za konkrétní den ?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doplňující otázka k dotazu ID č. 12318 - Dioptrické brýle
Stravenky pro zaměstnance
Plánování směn a práce přesčas
Kdy vydávat stravenky?
Krácení cestovních náhrad
Služební vůz - pracovní pohotovost
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Cesty z bydliště do sídla firmy
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Hrazení nákladů kontraktorů
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Stravné a bezplatné jídlo na pracovní cestě
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě
Zahraniční zaměstnanci
Uznatelnost nákladů - cestovní výdaje

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2021
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Automobil v pracovněprávních vztazích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů