Tuzemské stravné u OSVČ

Plné znění otázky

OSVČ podniká v nákladní autodopravě. Od pondělí do pátku je mimo domov. Při vyúčtování tuzemského stravného ví, že tuzemské stravné se započítává až po 12 hodinách prac. cesty. Neví však, zda těchto 12 hodin se nezapočítává každý den nebo to platí jen pro první den pracovní cesty?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Určení základní sazby zahraničního stravného
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené
Průměrný výdělek
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Cestovní náhrady
Stravné - cestovní náhrady
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Přerušení pracovní cesty
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Krácení stravného při pracovní cestě
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Stravenka a stravné
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Strava při LVK
Krácení cestovních náhrad
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Paušalizace cestovních náhrad
Oběd s obchodním partnerem a diety

Související předpisy

§ 163, 170 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 24. 2. k) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů