Cestovní náhrady v roce 2021

Vydáno: 10 minut čtení

Zaměstnanec, který vykoná pracovní cestu (případně cestu mimo pravidelné pracoviště), má nárok na cestovní náhrady. Jednotlivé druhy cestovních náhrad jsou vymezeny v ustanovení § 156 zákona č. 262/2006 Sb. (dále též „ZP“ nebo „zákoník práce“). Jedná se o náhradu jízdních výdajů, stravného, výdajů za ubytování a nutných vedlejších výdajů.

Obecně platí, že zaměstnanec je povinen při vyúčtování pracovní cesty jednotlivé náhrady prokázat a doložit souvisejícími doklady. Některé náhrady však zaměstnanec nemusí prokazovat doklady, protože jejich výše je stanovena prováděcím právním předpisem. Tyto prováděcí předpisy jsou vydávány na základě zmocňovacího ustanovení § 189 ZP.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně v termínu od 1. ledna prostřednictvím vyhlášky stanoví nové:

  • sazby základní náhrady za 1 km jízdy jiným než služebním motorovým vozidlem,
  • průměrné ceny pohonných hmot,
  • stravné pro podnikatelskou i pro nepodnikatelskou sféru při tuzemských pracovních cestách.

Jednotlivé sazby jsou stanoveny podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

Ministerstvo financí pravidelně v termínu od 1. ledna vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného, a to v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny. Tyto sazby jsou stanoveny na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zahraničních zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy.

Náhrady jízdních výdajů

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnost vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 589/2020 Sb., která mění sazbu základní náhrady za 1 kilometr jízdy

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady jednatelů
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Určení základní sazby zahraničního stravného
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Daňové aktuality
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Zahraniční pracovní cesty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
586/1992 Sb. o daních z příjmů
510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Související komentovaná judikatura

Snížení základní sazby zahraničního stravného
Vyúčtování a úhrada stravného

Související judikáty

Snížení základní sazby zahraničního stravného

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady - zahraniční a tuzemská pracovní cesta v jednom dni
Cestovné
Krácení cestovních náhrad
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady
Učitel na lyžařském kurzu
Parkovné a cestovní příkaz
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Stravné při přestupu na letišti
Paušalizace cestovních náhrad
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Cestovní náhrady
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Stravné podnikatelská sféra x státní sféra
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Zahraniční cestovné
Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě